سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر حسینی سده – دانشجوی دکتری کلام امامیه، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده:

مساله اسماء و صفات الهی یکی از پیچیده ترین موضوعات کلام اسلامی است . رویکردهای متعدد و بعضا بسیار متناقض در درون جامعه اسلامی نسبت هب اسماء و صفات الهی و ارتباط آن با حوزه های دیگر کلامی و تاثیرش بر فهم اصول اساسی اسلامی، این موضوع را به یکی از مهم ترین و اساسی ترین و در عین حال چالشی ترین موضوعات در میان متکلمان مسلمان تبدیل کرده است . یکی از منابع مهم روایی و مجموعه های حدیثی شیعه، کتاب عیون اخبار الرضا (ع) است که مجموعه سخنان و احدایث آن حضرت در موضوعات مختلف در آن گردآوری شده است . از مسائل مهم مطرح شده در این کتاب همین مساله اسماء و صفات الهی است ک می توان در آن ، موضع و نگاه آن حضرت را به این مساله مهم استنباط کرد . تاکید بر محال بودن معرفت بالکنه ، تاکید بر محال بودن معرفت عقلی و حسی، تاکید بر غیر ممکن بودن معرفت احاطی، تاکید بر ضرورت شناخت خدا از طریق مخلوقات ، تاکید بر اهمیت تنزیه و منع تشبیه، تاکید بر مغیرت صفات خالق و مخلوق از عمده ترین رویکرد ها در کتاب عیون اخبار الرضا (ع) نسبت به ماساله اسماء و صفات الهی است .