سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عظیم نوبخت – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمد محمدیان – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
مجید زرگرباشی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
امین رئیس زاده – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

به دنبال آشفتگیهای اخیر مربوط به سرقت از شبکه های مسی و کمبود وقت و نقدینگی برای حل این بحران، مدیران شرکتهای توزیع نیروی برق، تصمیم گرفتند اولویتها را بر اساس واقعیتهای موجود، تعریف نمایند. یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پیشنهاد انعقاد قراردادهای تهاتری تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار در شرکت توزیع نیروی برق شیراز برای اولین بار در کشور می باشد. در این مقاله، به بررسی مزایا و زوایای انعقاد اینگونه قراردادها پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که، تنظیم اینگونه قراردادها باعث میشود تا با کمترین میزان اعتبار و نقدینگی، حجم بالایی از شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شده و از تفاوت درآمد حاصل از آن، میزان قابل توجهی از انشعابهای غیر مجاز جمعآوری و همچنین تعداد زیادی از پایههای فرسوده تعویض شوند.