سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عباسی – دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حکیمی پژوه – گروه فیزیک دانشگاه تفرش، تفرش

چکیده:

تاثیر الکترونهای محبوس بر تحول قطاری از سالیتونهای یون – صوت مورد بررسی قرار می گیرد . نشان داده می شود که در حضور الکترونهای محبوس معادله حاکمبر این تحول، معادله تعمیم یافته کورته وگ – د وریس می باشد . محاسبات عددی حکایت از آن دارد که الکترونهای محبوس باعث می شوند که فرآیند تحول ناپایا در بازه های زمانی کوتاهتری صورت پذیرد . علاوه بر آن تعداد و سرعت سالیتونها در ارتباط مستقیم با پارامتر محبوس سازی می باشند در حالیکه پهنای سالیتونها با افزایش پارامتر محبوس سازی کاهش می یابد