سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله فلاحت کار – شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم
بهنام میرزائیان – شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم
محمدحسن فلاحت کار – شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم

چکیده:

با توجه به لزوم تجدید ساختار سیستم قدرت و رقابتی شدن بازار برق، بحث قیمت دهی توان راکتیو در بازار برق مطرح می شود. کهدر این بررسی روش های قیمت دهی توان راکتیو مطرح و دو روش مهم در این مطالعه یعنی روش هزینه ی فرصت و مثلث توانتغییریافته مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه ارائه ی این روش ها نیاز به داشتن درک صحیحی از منحنی قابلیت عملکردژنراتورها می باشد، در مورد این منحنی نیز توضیح داده شده است. شبیه سازی بر روی سیستم 14 شینه ی استاندارد IEEE انجامشده و با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه (ACO) بهینه سازی در سیستم قدرت به منظور حداقل سازی هزینه ی توان های اکتیو وراکتیو انجام شده است. به منظور بررسی، نتایج الگوریتم کلونی مورچه با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک نیز مقایسه می شود.