سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا صالحی – دانشجوی کارشناس ارشد برق مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده برق و کامپیوتر
لاله صالحی – دانشجوی دکترای حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی

چکیده:

لبه های یک تصویر حاوی اطلاعات بسیار مهمی از تصویر هستند و می توانند با استفاده از روش های مختلفی استخراج گردند. لبه یابی میکی از موضوعات اساسی و مهم در بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر می باشد. در این مقاله به بررسی چند تکنیک پردازش تصویر دیجیتال جهت استخراج ویژگی های لبه پرداخته شد. در مرحله اول، از فیلتر خطی جهت حذف نویز از تصویر مورد نظر استفاده گردید و در مرحله بعد، برخی عملگرهای لبه یابی مانند عملگرهای LOG, Sobel و Canny مورد تجیزه و تحلیل قرار گرفته شد و سپس با توجه به نتایج شبیه سازی، معایب و مزایای این عملگرهای لبه یابی مقایسه گردید. نتایج حاصل، حاکی از آن است که عملگر Canny می تواند بهترنی ویژگی لبه را جهت تشخیص شکستگی استخوان داشته باشد.