سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
عبدالمجید عبدالباقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

زنجیره تأمین شبکه‌ای از سازمانها را در برمی‌گیرد که از طریق ارتباطات بالا دستی و پائین دستیبا یکدیگر در ارتباط هستند . این زنجیره مجموعه ای ازفعالیتها و فرآیندهایی را که به منظور ایجاد ارزش در یک کالا یا خدمت از ابتدا تا زمانی که بدست مشتریان برسد، ایفای نقش می کنند را شامل می‌گردد. امروزه به منظور افزایش توانمندی در امر رقابت، سازمانها نیازمند توسعه روابط خود با دیگر سازمانها در یک شبکه گسترده می‌باشند. این ارتباط مداوم و از بالا به پائین بر مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تاکید دارد. مدیریت زنجیره تأمین در بردارنده مدیریت ارتباط رو به بالا و روبهپائین در بین سازمانها به منظور ایجاد ارزش ویژه برای مشتریان می‌باشد. به طور کلی فلسفه مدیریت زنجیره تأمین در این امر نهفته است که عملکرد کلی یک مجموعه زنجیره تأمین زمانی افزایش پیدا می‌کند که عملکرد تمامی سازمانهای مرتبط با این فرآیند در مقایسه با عملکرد تک تکهر یک از سازمانها بهینه گردد.
به منظور دستیابی به هماهنگی و انسجام تمامی سازمانهای مرتبط در زنجیره تأمین، اطلاعات امری ضروری به حساب می‌آید. پیشرفتهای دهه های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی این انسجام و همکاری را تسهیل نموده و انسجام مجازی بین سازمانهای زنجیره تأمین را فراهم آورده است. بر این اساس با توسعه مفاهیمی از قبیل اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری ، مدیریت زنجیره تأمین به صورت سیستم‌های الکترونیکی زنجیره تأمین درآمده است و ادغام دو مفهوم مدیریت زنجیره تأمین و اینترنت ، انجام تصمیم‌گیری در این فرآیند را با استفاده از اطلاعات به موقع و ارتقاء همکاری بین بخشهای این شبکهتسهیل نموده است.
در این مقاله به بررسی مفاهیم زیر بنایی مدیریت زنجیره تامین به صورت سنتی و توسعه این مفاهیم با استفاده فناوری اطلاعات و در عرصه اینترنت و تجارت الکترونیک اشاره شده و تأثیر اینترنت و تجارت الکترونیک بر توسعه مفهوم مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته است . نهایتاٌ به ارائه یک مدل اجرایی در زمینه مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی پرداخته شده که در آن به مکانیزمهای فرآیندهای زنجیره تأمین که از طریق آنها وظایف مختلف سازمانی با یکدیگر منسجم و هماهنگ تأکید دارد . بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین استراتژی است که از طریق آن می‌توان به چنین انسجامی در بین سازمانها دست یافت.