سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، سمنان، ایران
جلال فروزانفر – دکترای شهر سازی، هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یزد، یزد، ایران

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت و شهر نشینی، راهبرد بلند مرتبه سازی، در زمان رواج یافته است . با توجه به از بین رفتن منابع انرژی تجدید ناپذیر و بعلت تجمیع کاربران در سطحی محدود و بهره گیری قابل توجه از منابع انرژی در ساختمان های بلند، لازم است تا رویکرد پایداری در فرآیند طراجی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با تحلیل توسعه پایدار و شناخت ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بوم شناختی آن در پی وجود مفهوم منظر پایدار و بیان تعریفی هر چند کلی از آن می باشد . در این تحقیق نخست به تعریف پایداری و توسعه پایدار پرداخته و سپس با تعاریف موجود از منظر آن را تحت عنوان عرصه ای د رتوسعه پایدار مورد بررسی قرار خواهد داد .