سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا زکی زاده – همطراز هیأت علمی دفتر مهندسی و ارزیابی طرحها

چکیده:

مصرزاده نیل است وسیستان زاده هیرمند. هیرمند شاهرگ حیاتی سیستان وهامونها می باشد. وبدون آب هیرمند نابودی موجودیت کشاورزی، دامداری، صیادی وزندگی مردم وحیات اکوسیستم هامونها قطعی است. دراین بررسی مسائل وموضوعات حیاتی منطقه، ضرورت توجه جدی مسئولین امر درسطح ملی وسازمانهای بین المللی درسطوح جهانی ونحوه برخوردبابحران آب و مایه تداوم حیات سیستان وهامونهارا آشکار می سازد. چالشهای موجود وقابل تامل در این بررسی بشرح ذیل می باشد: – اهمیت رودهیرمند برای ایران – اهمیت رود هیرمند برای افغانستان – وضعیت موجود بحران آب سیستان وهامونها وتاثیر آن در زندگی ساکنین شهرها وروستاهای منطقه کاربرد سنجش ازدور ونگرش آبخیزداری در شناسایی وبررسی روند بحران خشکسالی منطقه سیستان وهامونها – برنامه ریزی ومدیریت بحران آب سیستان وهامونها