سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کتایون اعلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،دانشکده مدیریت،گروه مدیریت تکنولوژی

چکیده:

به طور کلی ابداع یک محصول و ورود آن به بازار شامل مراحل تولید وخلق محصول،حمایت قانونی وحقوقی از محصول وتجاری سازی محصول میباشد. اگر این سه حلقه وجود داشته باشد یک تولیدکننده می تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی صنعتی و سایر حوزه ها در بازار موفق شود. یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود، سپس یک چتر حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از ان به عمل نمی آید و ممکن است از محصول یا طرح تقلید شود و ثمره، شاید یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده دار این حمایت است.دراصل میتوان اینگونه بیان کرد که یکی از عوامل تعیین کننده سلامت اقتصادی هرجامعه، حمایت از حقوق مالکیت فکری میباشد.درحقیقت منافع حاصل از حقوق مالکیت فکری را میتوان متضمن دیگر محرک های بهبود اقتصادی دانست.سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اذعان میدارد که یک چارچوب قوی حقوق مالکیت فکری میتواند نوآوری را تشویق نموده منجربه رشد و توسعه تجارت و افزایش فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مالکیت فکری شود.دراین مقاله سعی شده به انواع مالکیت فکری و حقوق مربوط به آن درایران و سطح بین المللی اشاره شود وهمچنین اقداماتی را که برخی از کشور ها در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری انجام داده اند مورد بررسی قرارگیرد