سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اله کرم صالحی – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران.
برزو صالحی – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش بین المللی خلیج فارس، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، خرمشهر، ایران
مریم رحیمی زاد – گروه حسابداری ، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانش اه قهران

چکیده:

واژه مدیریت مالی درمتون مالی و حسابداری بسیارزیاد به کاررفته است و تقریبا برای همگان و بویژه اهل حرفه حسابداری و مالی اشنامی باشد اما واژه مالیه مدیریتی واژه نااشنایی است که درمتون تخصصی بندرت دیده میشود اگرچه دراغلب متون مالی این دوواژه به معنی مدیریت مالی امده است دراین مقاله برانیم تامفهوم واژه مالیه مدیریتی و تفاوت آنرا بامدیریت مالی توضیح دهیم