سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار- دانشگاه فردوسی
حسین یاراحمدی – دانشجوی ارشد- دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبکههای عصبی پسانتشار برای طراحی سیستم آسیبیاب در تیر یک سر گیر داراستفاده شده است. وظیفه سیستم آسیبیاب شناسایی میزان و محل آسیب، هنگامی که عیوب در یک قسمت یا در دو قسمت تیر روی میدهند،است. آسیب در سازه مورد نظر با کاهش سختی آن در محل آسیب مدل شده است. ورودی سیستم آسیبیاب از تغییرات پنج فرکانس طبیعی اول در سازه سالم و معیوب محاسبه شده است. برای بررسی آسیبیاب در برابر نویز و عدم قطعیتهای موجود در طراحی، داده های ورودی به آسیبیاب را همراه نویز به آن اعمال کردهایم که نتایج آن نسبتا رضایتبخش بوده است.