سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید معاونیان – استادیار- دانشگاه فردوسی
حسین یاراحمدی – دانشجوی ارشد- دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای یافتن آسیب در یک تیر یک سر گیر دار معرفی شده است. روش معرفی شده قادر به شناسایی محل و میزان آسیب هنگامی که در یک قسمت یا دو قسمت تیر رخ میدهند، است. الگوریتمی فازی- ژنتیک برای پیدا کردن مکان آسیب در طول تیر طراحی شده که قادر به یافتن مکان آسیب از روی الگوی تغییرات فرکانسی تیر بین حالت سالم و معیوب تیر است. برای پیدا کردن مقدار آسیب نیز از تغییرات کمی فرکانس بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد، که آسیبیاب مقاومت خوبی در برابر عدم قطعیت ها دارد