سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم دیهیمی – کارشناسی ارشد پترولوژی
حبیب الله قاسمی – دکترای پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزالله طاهری – دکترای چینه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – دکترای پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه اولین بار ماگماتیسم بازالتی موجود در سازندهای پادها و خوشییلاق (دونین) موردبررسی قرار گرفته است. بر خلاف گزارشهای قبلی، این ماگماتیسم گسترده بوده و در سازند پادهاعمدتأ به صورت دایکها و سیلهای میکروگابرویی و گدازههای بازالتی و در سازند خوشییلاق به شکلچندین روانهی بازالتی در حجم قابل ملاحظه دیده میشود. حضور گدازههای بازالتی بهصورت میانلایهای در لایههای سیلیسی آواری، آهکی و دولومیتی سازندهای پادها و خوشییلاق بیانگر ارتباط آنها با رژیم زمینساختی کششی نوع کافت درونقاره ای حاکم بر منطقه در این زمان است. این الگوبا ماهیت آلکالن ماگمای مزبور و طبیعت آلکالن کافتی درون ورقه قارهای بازالتهای سیلورین سلطان میدان منطقه کاملأ سازگار است