سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید شعاری نژاد – شرکت مهندسی اترک انرژی – ایران

چکیده:

با افزایش تجهیزات الکترونیکی در شبکه از قبیل کامپیوتر ها ، UPS ها ، کنترل دورها و غیره از یک طرف و پیچیده شدن شبکه ها از طرف دیگر ، موضوع ” کیفیت برق ” و بعبارت دیگر ” آلودگی محیط برق ” چه از طرف تولید و توزیع کننده انرژی و چه از طرف مصرف کنندگان آن فوق العاده اهمیت پیدا کرده است .
در این مقاله سعی خواهد شد ضمن ارائه تاریخچه و مقدمه کوتاهی از موضوع اصلی ، ابتدا ” عوامل مؤثر در کیفیت برق ” به اختصار مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس روی یکی از مؤثر ترین عوامل یعنی ” اعوجاجهای هار مونیکی و منشأ آن ” تا حدودی به جزئیات و در حد حوصله مقاله پرداخته شود . آنچه که بیش از همه روی آن تأ کید شده و سعی خواهد شد راه حلهای عملی و اقتصادی برای آن ارائه شود ، موضوع نحوه آگاهی مداوم از کیفیت برق و شیوه های کاستن ازآلودگی محیط برق ، بالطبع افزایش راندما ن شبکه و تحویل برق با کیفیت بالا به مصرف کنندگان آن می باشد . کاملأ واضح است که مقوله ” کیفیت برق ” و عوامل مؤثر در آن بسیار وسیع بوده و مقالات و کتابهای متعددی جهت روشن شدن و تجزیه و تحلیل دقیق آن می توان تهیه و تدوین کرد و لذا در این مقاله سعی خواهد شد مطلب حد الامکان خلاصه گویا باشد تا بتوان به عمده مطالب اشاراتی نمود و تجزیه و تحلیلهای بیشتر را به مقالات دیگر واگذار نمود .