سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اسدی – واحد انفورماتیک-شرکت کیسون
محمد رضا زرین کوب – واحد انفورماتیک-شرکت کیسون

چکیده:

برقراری ارتباطات موثر هدفمند و متناسب با هر دسته از ذینفعان یکی از عوامل مهموتعیین کننده در موفقیت پروژه ها به شمار می اید درتمامی پروژه ها مدیران اکثر زمان خودرا صرف برقراری ارتباط با انواع ذینفعان درگیر در پروژه اعم ازداخلی و خارجی حقیقی و حقوقی می کنند لذا ارتباطات مدیریت شده می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی درزمان و هزینه های ذینفعان و در نتیجه تسهیل مدیریت پروژه داشته باشد مدیریت ارتباطات مطلوب نیازمند ابزارهایی همچون برنامه مدیریت ارتباطات رویه ها و دستورالعملها است که نحوه مدیریت ارتباطات در پروژه را تشریح کرده و همچنین سازمانی که به عنوان بازوی اجرای فرایندهای برنامه ریزی شده را اجرا و به طور منظم عملکرد آن را کنترل و پایش نموده و درصورت لزوم انها را به روز رسانی کند. با نگاه به مطالعات میدانی انجام شده درشرکتهای همکار و شریک شرکت کیسون در امر تحقق عملیاتی موضوع مدیریت ارتباطات در پروژه ها پیشرو بوده و از تجربیات مناسبی برخوردار می باشد.