سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی چنگیزی – دانشگاه شیراز – گروه فناوری اطلاعات
شهرام جلالی نیا – دانشگاه لوند (سوئد)
رئوف خیامی – دانشگاه صنعتی شیراز – دانشکده فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون مدیریت فرایند-گرا و مبتنی بر زنجیره ی ارزش در سازمان های امروزی، تدوین فرایند های مطلوب سازمانی در طرح ریزی معماری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین گام ها شناخته می شود. اما به علت نبود مستندات کافی برای شناسایی مدل فرایندی موجود و عدم شناخت کافی معماران سازمانی از کلیت سازمان، که عموما تیم های مشاور بیرونی هستند، و همچنین مشکل بودن شناسایی فرایند به صورت یکپارچه و با نگاه بالا به پایین در فاز شناخت سازمان، نیاز به روشی مناسب جهت شناسایی و مدل سازی فرآیند های موجود و همچنین ارائه ی مدل فرایندی مطلوب وجود دارد. این مقاله با توسئه ی متدولوژیV ، که جهت شناسایی فرآیند های موجود ارائه شده است، سعی بر آن دارد که روشی مدون و یکپارچه براس شناخت و مدل سازل فرایند ها موجود، بهینه سازی آنها و تدوین وضعیت مطلوب ارائه نماید. همچنین کاربرد علمی این متدولوژی در پروژه ی معماری سازمانس شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان، به عنوان مطالعه ی موردی، مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین جهت نشان دادن قابلیت ها و امتیازات روش پیشنهادی ، این متدولوژی توسط چارچوب Q-MF مورد ارزیابی قرار می گیرد.