سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز میرزا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
محمد زمانی نسب – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر انبساط بزرگ مقیاس عالم بر روی سیستمهای کوچک، با فرض یک متریک فریدمان – روبرتسون – واکر کلی با ثابت کیهانشناسی غیر صفر و در حالت = p=ρ =κ جوابی برای سیاهچالهء ریسنر – نوردستروم بدست می آوریم . این متریک به ازای هر مقدار r غیر از r=0 که در آن تکینگی اساسی دارد، خوشرفتار است . با بدست آوردن معادلهء حرکت یک ذرهء خنثی در این متریک می توانیم میزان اثر انبساط عالم بر رفتار فضاپیمای پایونیر را تخمین بزنیم