سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی آذربادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، مخابرات سیستم ، دانشکده برق ، دانشگاه علم و صن
محمدحسین کیهایی – دانشیار مخابرات سیستم، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با ارائه الگوریتم جدید حداقل متوسط مربع بااندازه گام متغیر (NMVSS-LMS) کارایی الگوریتم به صورت مناسبی بهبود یافته است. عملکرد این الگوریتم درمتعادل سازی وفقی کانال بررسی شده است.بدین منظور، این الگوریتم به همراه دو الگوریتم دیگر در شرایط نویز محیطی مختلف مقایسه می شود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد، سرعت همگرایی و کمترین خطای اضافی الگوریتم پیشنهادی در یک متعادل ساز وفقی کانال، بهبود می یابد.