سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – مدرس دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتی

چکیده:

نگارنده اثر سترگ قابوس نامه که خود را در دانش پیاده می خواند، همانند خلق شاهنامه، برای عملی کردن توصیه ها و رهنمودهای خویش از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است. ایشان در نصیحت نامه خویش به سه اصل مهم نژاد، هنر و خرد اشاره کرده است و همانند فردوسی، این سه اصل را کلید سعادت انسانها می داند. کیکاووس در جهت گیریهای مواعظ خویش، بصورت تلویحی و مستقیم، به این ا صول پرداخته است و تعبیر خ طاب ای پسر، بیانگر و تداعی کننده ی عقل است. فردوسی هم هنر را با خرد توامان ساخته و آن را با گوهر عجین نموده است: «گهر بی هنر زار و خوار». سخنان ایشان مرهمی است بر دردهای تمامی کسانی که وضعیت برزخی کنونی ما را بی تاریخی نام نهاده اند. رانده از تاریخ گذشته و مانده از تاریخ جدید. نه پایی که در زمین سفت شده باشد و نه سری که در آسمانها سیر کند.