سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرباسچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه گروه عمران دانشگاه آزاد اسل
محمدعلی رهگذر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منشا ضریب رفتار ارائه شده در ایین نامه های زلزله و از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری ، ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و ضریب کاهش ناشی از نامعینی می باشد درایین نامه زلزله ایران مقادیر این ضرایب برای سیستم های مختلف سازه ای بطورجداگانه ارائه نشده است وفقط به ذکر مقدار ضریب رفتار اکتفا شده است برای تخمین دقیق تر از رفتار غیرخطی سازه ها هنگام زلزله مشخص شدن هریک از این ضرایب به طور جداگانه و برای سیستم های سازه ای مختلف اجتناب ناپذیر می باشد دراین مقاله با استفاده از انالیز استاتیکی غیرخطی انالیز پوش اور به محاسبه اضافه مقاومت قابهای خمشی فولادی متوسط به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در ضریب رفتار این نوع قابها می پردازیم. همچنین بررسی عواملی از قبیل افزایش تعداد طبقات و افزایش تعداد دهانه های قاب خمشی در میزان اضافه مقاومت این قابها از دیگر مواردی است که دراین پژوهش به ان پرداخته می شود.