سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدحسام جهانمیری – دانشجوی دکترای مدیریت مالی

چکیده:

کنترل هزینه و محاسبه بهای تمام خدمات در شرکتهای تجاری و تولیدی تا به امروز بیشتر مورد توجه بوده است به دلایل گوناگون شناسایی و کنترل هزینه د رموسسات غیرانتفاعی از جمله دانشگاه ازاد اسلامی به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات و انجام بودجه بندی های دقیق تر و شناسایی نقطه سربسر برای بهبود عملکرد و ادامه حیات سازمان ضروری است دراین مقاله با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC بهای تمام شده یک واحد درس نظری و عملی در رشته های حسابداری و کامپیوتر محاسبه شده است تا ضمن شناسایی محرکها و گلوگاههای هزینه نسبت به تعیین و ارزیابی حجم فعالیت و قیمت گذاری خدمات و مدیریت موثر هزینه اقدام شود به این منظور ابتدا فعالیت مختلف که منجر به ایجاد هزینه شده اندCost Drivers به دقت مورد بررسی قرارگرفته اند و از سوی دیگر هزینه های غیرمستقیم نیز شناسایی و با استفاده از مبناهای تسهیم متناسب با نوع هزینه به شکلی که حداکثر همبستگی را با نوع فعالیتها داشته باشند تسهیم گردیده اند.