سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر ایزدی –
سینا آریامنش –
فاطمه امیری –
محبوبه شعبانی –

چکیده:

مهمترین پارامتر انتقال در مواد نیمه هادی ضریب تحرک پذیری حامل ها (μ) است که نشان دهنده ارتباط بین سرعت میانگین حامل ها و میدان الکتریکی خارجی E در حد میدان های ضعیف است. هدف در این مقاله بررسی پراکندگی الکترونها و محاسبه تحرک پذیری حامل ها برای مواد مختلف ناشی از برهمکنش فونونهای آکوستیکی ، با استفاده از مدل نیمه کلاسیک در حالت پایا و بکاربردن تقریب زمان واهلش و معادله انتقال بولتزمن و با فرض اعمال میدان خارجی ضعیف و وارد کردن قاعده طلایی فرمی است.