سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود مرادی – گروه فیزیک دانشگاه شیراز
علی رضا رازقی زاده – گروه فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

برای مطالعه ساختار سیستم های کلاسیکی ودر نتیجه چگالی عددی ذرات ، شناخت توابع توزیع و روابط بین انها ضروری است بدین منظور نیاز به محاسبه توابع همبسته مستقیم می باشد . در این گزارش توابع همبسته مستقیم دووسه ذره ای با استفاده ازتقریب پرکس – یویک PY برای کره های سخت در فضای حقیقی شرح داده شده است . سپس با استفاده ازمعادلات انتگرالی تبدیل فوریه این توابع در فضای وارون به ازای کلیه مقادیر k بصورت تحلیلی بدست امده است