سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی شفیع – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
شیرین قوچی اسگندر – دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ( عضو باشگاه پژوهشگران جوان )

چکیده:

امواج آلفون جزو امواج مغناطوهیدرودینامیکی محسوب می شوند،که فرکانس آن زیر فرکانس سیکلوترون یون ( در حدود مگاهرتز ) قرار دارد . استفاده از امواج آلفون برای گرمایش اضافی توکامک به دلیل عدم توانایی گرمایش اهمی در رسیدن به شرایط همجوشی مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیقات مولفین مختلف در این زمینه بررسی ومعلوم شد که دو راه حل عمده ی عددی برای بررسی گرمایش پلاسمای توکامک با امواج الکترومغناطیسی وجود دارد ( المان محدودوتفاضل محدود ). در این پژوهش ما روش تفاضل محدود را علیرغم پیچیدگی آن برگزیدیم و با استفاده از این روش معادلات ماکسول توصیف کننده ی امواج آلفون را گسسته کرده وتوان جذب شده را برای توکامکی با پارامتراهای معلوم رسم کرده ایم . در راستای این هدف معادله را گرادشافرانف را حل و سطوح شار و نیز روابط پاشندگی برای برخی مدلهای پلاسما رسم وتجزیه وتحلیل شد .