سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین توکلّی –
حسین کرباسچی –
فریدون سموات –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل دو بعدی ریاضی، توزیع میدان های الکترومغناطیسی در سیستم گرمای القائی، تشریح شده سپس با استفاده از روشهای عددی توزیع چگالی جریان القایی در داخل پیچه و قطعه کار، محاسبه و بررسی می شود.