سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدی پور – مربی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
مسیح مهدی پور – مهندس مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

چکیده:

برای محاسبه نیروی جرم افزوده ابتدا تابع پتانسیل مختلط جریان اطراف بدنه وسیله محاسبه شده با بدست اوردن توزیع فشار از آن می توان به توزیع نیرو و سپس نیروی جرم افزوده رسید جهت بدست اوردن تابع پتانسیل مختلط می توان از تئوری نواری بکاررفته برای اژدر استفاده کرد دراین روش ابتدا با ایجاد یک برش عرضی یک مقطع خاص خواهیم داشت که تمامی محاسبات روی آن انجام می شود در انتهای نتایج روی کل قسمتی از بدنه که از لحاظ هندسی خصوصیت کاملا یکسانی با بخش برش خورده دارد با یک انتگرال گیری در طول وسیله تعمیم داده می شود نتایج نشان میدهد که جرم افزوده جریان جانبی معادل حجم جابجا شده بدنهمورد نظر در سیال کاری میب اشد.