سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس ظریفی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج

چکیده:

خواص اپتیکی نانو تیوبهای کربنی شدیدا تحت تاثیر راستای قطبش نور تابیده می باشد . یکی از عمده ترین مشکلات اساسی در توصیف تحلیلی خواص اپتیکی نانوتیوبهای کربنی مربوط به محاسبه عناصر ماتریسی دوقطبی الکتریکی است . بر پایه تقارن ساختاری نانو تیوبهای کربنی ، در اینجا روشی را برای محاسبه عناصر ماتریسی دوقطبی الکتریکی مربوط به نانو تیوبهای کربنی تک دیواره با کایرالیتی اختیاری در حالت نور قطبیده خطی با راستای قطبش عمود بر محور نانوتیوب ارائه می نماییم.