سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشد رسوب شناسی
راضیه لک – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه فوق شوردرجهان است که درمنطقه آذربایجان واقع شده است باتوجه به اهمیت بین المللی نجات دریاچه ارومیه ازبحران خشک شدن و باتوجه به تجمع لایه های ضخیم نمک درته دریاچه قصد داریم درمطالعه حاضر نشان دهیم که با چه سرعتی یکی از ترکیبات یک شورابه ی فوق شور مثل دریاچه ارومیه سدیم کلرید معمولی جدا میشود رابطه واقعی دانسیته شوری ترکیب یازدو ثابت ترمودینامیکی متفاوت است یکی BNacl است که ضریب انبساط دریایچه نسبت به سدیم کلرید بوده و با فرایندهای ته نشینی نمک درارتباط است ودیگری B است که ضریب انبساط دریاچه نسبت به کل نمک ها بوده و با فرایندهای تبخیر رقیق سازی درارتباط است برای هردوره ی ویژه ی تحت مطالعه رابطه واقعی دانسیته شوری باید بطور مجزا مورد بررسی قرارگیرد باتعیین مقدار تقریبی شوری و مشاهده سرعت تغییرات دانسیته و با استفاده از معادلات مربوط به توازن نمک دریاچه به یک تخمینی از سرعت ته نشینی نمک از دیارچه ارومیه خواهیم رسید.