سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی رئیسی گهروئی –
سید ظفرالله کلانتری –

چکیده:

بررسی فرایند گذارهای آبشاری اتمهای کائونی در تعیین طول پراکندگی کائون-پرتون و کائون- نوترون در انرژیهای پائین نقش مهمی دارد. برای شبیه سازی فرایندهای گذار در این اتمها ابتدا باید سطوح مقطع آنها محاسبه شود. در این مقاله از مدل مونت کارلوی مسیر کلاسیکی برای محاسبه سطوح مقطع برخوردی شامل گذار کولنی،مخلوط شدگی استارک ، تجزیه ملکولی و برخورد الاستیک در ترازهای n≥۶ استفاده شده است. وابستگی سطوح این گذارها به انرژی برخوردی و عدد کوانتومی اصلی n بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال انجام این فرایندها در حالتهای برانگیخته بالا افزایش می یابد. ساختار مولکولی هیدروژن تاثیر زیادی بر روی گذار کولنی دارد . همچنین گذار کولنی با تغییر عدد اصلی کوانتومی بیشتر از یک( Δn>1) نیز اهمیت دارد. نتایج جدید همچنین مسئله واانگیختگی ملکولی که در مدل آبشار اتمی به صورت پدیده شناسی مطرح شده بود را حل می کند. سهم تجزیه اتم کائونی نسبت به سایر فرایندها نیز ناچیز است.