سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارسلان حکمتی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی باقری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ترانسفورماتور های قدرت تحت آزمایش های مختلف، در مواردی، دچار صدمات عایقی می شوند. شناخت نقاط ضعف در سیستم عایقی ترانسفورماتورهای قدرت و بررسی مکگانیزمهای تحلیه الکرتیکی و شکست عایقی می تواند در کاه شاین خرابی ها بسیار موثر واقع شود. در این مقاله سطح مشترک رینگ زاویه دار با روغن در لبه بالایی الکترود HV که یک ناحیه حساس از نظر عایقی می باشد موردد بررسی قرار گرفته و تاثیر یک عامل مهم آغاز تخلیه سطحی – مولفه مماسی میدان الکرتیکی روی این سطح – در استقامت ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت بررسی می گردد. قابلیت اطمینان ساختار عایقی در برابر این میدان مماسی بصورت ضرایب اطمینان ارائه می گردد. این ضرایب اطمینان نشانگر قابلیت استقامت سیستم عایقی ترانسفورماتور در برابر شکست در صورت وجود این مولفه های میدان میباشند.