سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن طایر – دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
هانیه حبیب نژادعربی – دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله نوکلئو نها با استفاده از مدل کوارکی بررسی شد ه اند. در این مدل نیروی بین سه ذره مطابق با پتانسیل برهمکنش استاندارد بین دو ذره مطالعه شده است.پتانسیل کوارک شامل برهمکنش فوق مرکزی است. پتانسیل محدود کننده شامل دو بخش باررنگ و نوسانگر هماهنگ می باشد.