سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن ایزدی نیا – استاد یار،عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد علی رهگذر – استاد یار،عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اصفهان
سید فرزین مدنی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این پژوهش پس از بررسی ویژگیهای مرتبط با ضریب رفتار مقدار این ضریب و عوامل موثر بر آن برای چند قاب فولادی با مهاربندی هم محور با استفاده از دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی ارزیابی شده است تحلیل استاتیکی غیرخطی با بار فزاینده و دینامیکی غیرخطی سازه ها جهت محاسبه ضریب رفتار با استفاده از نرم افزار Opensees انجام شده است نتایج عددی این پژوهش نشان میدهد که ارتفاع سازه و همچنین نوع سیستم مهاربندی مور د استفاده مهاربندی ضربدری ، هفتی و هشتی تاثیر بسزایی در مقدار ضریب رفتار خواهند داشت که در اییننامه در نظر گرفته نشده است همچنین با توجه به نتایج این تحقیق اثر مقاومت افزون سازه کمتر از اثر شکل پذیری سازه بر مقدار ضریب رفتار می باشد.