سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سکینه تونی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه تهران
نسرین نصراصفهانی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه تهران
مجید طیرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه تهران
محمود طاهری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله از روش المان محدود یک بعدی در راستای شعاع برای محاسبه فرکانس تشدید محفظه های بار شده عایقی که در آنها مشدد عایقی به صورت نامتقارن در امتداد محور عایق قرار گرفته ، استفاده شده است. کد نویسی با نرم افزار matlab انجام گرفته و نتایج شبیه سازی با نتایج روشهای دیگر مانند تطبیق مودی و همچنین نرم افزارهای CST , HFSS مقایسه شده است. مزیت اصلی روش مذکور نسبت به نرم افزارهای یاد شده سرعت همگرایی و دقت روش است.