سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم یوسفی جاوید – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
هادی یوسفی جاوید – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت

چکیده:

یکی از نیاز های اساسی بازار برق داشتن اطلاعات قابلیت انتقال توان در دسترس در هر لحظه می باشد. قابلیت انتقال توان در دسترس باید به روشی تعیین گردد که دارای دقت و سرعت مناسب بوده و ملاحظات پایداری ولتاژ نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله یک روش برای محاسبه ظرفیت قابلانتقال در دسترس ارائه شده که علاوه بر قیود امنیتی قید پایداری ولتاژ را در نظر می گیرد. برای این منظور ابتدا به روش پخش بار بهینه با قیود امنیتیحداکثر بار منطقه مصرف تعیین می گردد. برای آنکه تعیین کنیم آیا در این نقطه کار، قید پایداری ولتاژ رعایت شده است یا خیر، با آزاد سازی قیود حد ولتاژ باسها و حد توان خطوط انتقال، بار منطقه مصرف گام به گام افزایش می یابد و در هر گام مشتق بار مصرفی نسبت به ولتاژ تعیین می شود تا به نقطه بحرانی برسیم. برای لحاظ نمودن حاشیه پایداری ولتاژ بار منطقه مصرف باید 85 درصد بار نقطه بحرانی باشد. حداکثر بار بدست آمده از روش پخش بار بهینه با قیود امنیتی با 85 درصد بار منطقه مصرف در نقطه بحرانی مقایسه می شود. هر کدام که کمتر باشد حداکثر مقدار بار منطقه مصرف است که هم قید پایداری ولتاژ و هم قیود امنیتی را رعایت می کند و لذا مبنای محاسبه ظرفیت قابل انتقال در دسترس قرار می- گیرد. با کم نمودن حاشیه اطمینان انتقال و حاشیه مفید ظرفیت از افزایش بار منطقه مصرف نسبت به نقطه کار اولیه، ظرفیت قابل انتقال در دسترس محاسبه می گردد. این روش به شبکه 8 باسهPJM و در انتها به شبکه مازندران – خراسان اعمال و نتایج بررسی شده است.