سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی –
نازنین علیرضایی –

چکیده:

پراکندگی در نظریه میدان شبکه ای با استفاده از اندازه گیری و ارتباط آن به بستگی حجمی ترازهای انرژی در حالت دوذره ای قابل محاسبه رد می توان نشان داد که بستگی حجمی متناسب با عکس توان حجم بوده و واز روی شیفت فاز قابل محاسبه هستند. این رابطه عمومی، بین شیفت فاز فرمول لوسچر نامیده می شود. برای حجم های بزرگ تصحیحات به صورت نمایی کاهش یافته و محدودیتی را بر میزان کوچکی شبکه در این مقاله به بررسی چهار نوکلئون در یک جعبه پرداخته و این تصحیحات را در مورد این چهار نوکلئون تخمین می زنیم.