سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلی محمد خانلری – دانشگاه تبریز – استادیار گروه علوم کامپیوتر
مینا علویقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله مدلی برای کشف منبع پویا در گرید معرف شده که محیط آن شامل تعدادی مسیریاب و تعدادی منبع است که هر مسیریاب در خدمت منابع محلی اش است. یکی از روش هایی که در گذشته برای کشف منبع ارائه شده مکانیزم مسیریابی مجدد جداول است. در این الگوریتم با روشن و یا خاموش شدن یک منبع ، تمام مسیریابهای موجود در شبکه می بایستس برای عمل بروزرسانی مورد بررسی قرار بگیرند. در این مقاله محدوده ای مناسب برای عمل بروزرسانی جداول محاسبه می شود که با ایجاد تغییرات در سیستم کل سیستم برای عمل بروزرسانی جداول ، مورد بررسی قرار نگیرد. با این کار از بروز ترافیک اضافی در سیستم جلوگیری می شود. این راهکار با راهکار قبلی مقایسهش ده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تعداد گامهای مورد نیاز و همچنین تعداد گرههای ملاقات شده برای عمل بروز رسانی کاهش مییابد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد مسیریاب ها در سیستم نتایج بهتری حاصل می شود.