سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر بابایی بروجنی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مولودی وردنجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
اصغر شعر باف زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل حالت بحرانی Bean، که در آن چگالی جریان بحرانی در سرتاسر نمونه ثابت و مستقل از میدان موضعی فرض می شود ، مغناطش ماده ابررسانای نوع دوم به شکل نوار حلقوی نازک ، ابتدا در غیاب هر گونه جریان الکتریکی ترابرد ،ولی در حضور مید ان مغناطیسی عمود بر سطح ابر رسانا و سپس در حضور جریان الکتریکی محاسبه ، سپس حلقه های پسماند برای نمونه های مختلف رسم و نتایج بدست آمده ، با نتایج حاصل از کارهای نظری انجام شده به سایر روش ها مقایسه می شود.