سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد ملکزاده – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی پزشکی
حمید بهنام – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله روشی برای محاسبه میدان فراصوتی ناشی از تحریک پالسی و پیوسته برای مبدلهای آرایه ای ارائه شده است. نرم افزاری ارائه شده که قادر است با دریافت ویژگی های مبدل آرایه ای در هر نقطه با خط یا هر صفحه ای از قضا جلوی آرایه ، میدان ناشی از تحریک ضربه (پاسخ ضربه فضایی) را محاسبه و ترسیم نماید. این کار موجب صرفه جویی در وقت و محاسبه می گردد زیرا پس از محاسبه پاسخ ضربه فضایی ، می توان میدان ناشی از کلیه تحریکها را با یک کانولوشن ساده بدست آورد و بدین ترتیب از انجام محاسبات تکراری و وقت گیر خودداری نمود.این نرم افزار می تواند به عنوان بخش محاسباتی اولیه درنرم افزارهایمحاسبه و شبیه سازی میدانهای امواج فراصوتی در محیطهای مختلف به کار گرفته شود. دراین مقاله از روش خاصی استفاده شده است که در این روش، در هر مرحله، میدان ناشی از نقاط هم فاصله محاسبه می گردد. این روش در شرایطی که می خواهیم تضعیف را در هم در نظر بگیریم، بسیار سودمند خواهد بود. پروبهای فراصوت به ویژه پروبهای آرایه ای از ساختمان پیچیده ای برخوردارند و ساختن فیزیکی آنها به منظور آزمایش، وقت و هزینه بسیاری را می طلبد، به همین دلیل نرم افزارهای شبیه ساز اهمیت ویژه ای دارند.