سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر قرشی – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج ، عضو هیات علمی
فروغ بزرگ زاده – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج ،دانشجوی کارشناسی
روح الله برنایی – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج ،دانشجوی کارشناسی
سیدحسام الدین هاشمی – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج ،دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این مقاله برای یک حلقه جریان، میدان مغناطیسی از روش قانون بیوساوار در یک نقطه از فضا به صورت تحلیلی حل و جواب آن با حالت حدی مقایسه گردیده است . همچنین ، میدان مغناطیسی مربوط به پیچه های هلمهولتز با مقطع دایره ای و مربعی وشش ضلعی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده و شرایط بهینه برای هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است .