سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی پرنیانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
علی نادریان جهرمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای طراحی و ساخت باس ایزوله خروجی ژنراتور و تعیین استقامت مکانیکی لازم آن ، بایستی نیروهای الکترومغناطیسی وارد بر IPB را محاسبه نمود . بیشترین نیروها درشرایط اتصال کوتاه خروجی ژنراتور بوقوع می پیوندد . لذا نیروهای وارد بر نقاط مختلف مجموعه پس از بروز اتصال کوتاه محاسبه شده و حداکثر مقدار آن برای طراحی مکانیکی IPB مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
دراین مقاله با مدل کردن سیستم پوسته و شینه در هر مجموعه IPB جریانهای القایی پوسته ها در حالت اتصال کوتاه سه فاز متقارن محاسبه می گردد . پس از بدست آوردن جریانهای القایی و مدل کردن تغییرات ایجاد شده در میدان مغناطیسی توسط پوسته ها ، نیروهای الکترو مغناطیسی بین دو شینه در حالت اتصال کوتاه محاسبه می شود . مقدار این نیروها برای باس طرف ژنراتور ،طرف ترانسفورماتور اصلی و اتصال T ترانسفورماتور واحد متفاوت است . از آنجا که جریان اتصال کوتاه در باس اتصال T برابر مجموع جریانهای دو سر دیگر می باشد، نیروی وارد بر این قسمت شدیدتر خواهد بود .