سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی دکتری سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

چکیده:

حوزه آبریز زیارت با مساحت ۹۸/۵ کیلومتر مربع در جنوب شهرستان گرگان واقع می باشد . در این مقاله با استفاده از حل دو بعدی معادلات سنت – ونانت در شرایط موج سینماتیک، اقدام به شبیه سازی هیدروگراف جریان در خروجی این حوزه در دوره بازگشت های ۱۰و۱۰۰۰و۱۰۰۰۰ ساله شده است . و نتایج با خروجی نرم افزار HEC–HMS و مدل های تجربی مقایسه گشته است . نتیجه اینکه، این مدل ها دارای خروجی مشابهی می باش ند. همچنین در م ق ایسه با روشهای تجربی برآورد دبی اوج سیلاب ها، روش SCS جواب های بسیار دقیق تری را ارائه می دهد.