سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
امیر مصلحی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
مهدی شریفی – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله پارامتر پلاریزاسیون فوتون برپایه مدل پتانسیلی Av18 محاسبه شده است . در این کار با افزودن توزیعات مربوط به نیروهای سه جسمی محاسبات بیشتر با نتیجه تجربی نزدیک می شوند