سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ریحانه شادپوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال

چکیده:

با توجه به اهمیت فشار ناشی از جریان باد بر برج های خنک کن با جریان طبیعی هوا و عدم وجود آیین نامه ی مستقل برای برآورد این بارگذاری برای نوع فلزی این برج ها در این مقاله به بررسی عددی فشار باد بر این نوع سازه میپرداخته میشود. هندسهی سازه ی مورد مطالعه معمولا در ایران به شکلی ساخته میشود که در راستای قائم در ترازهای پایین مخروط ناقص و در ترازهای بالا به شکل استوانه با مقطع دایرهای می باشد. در ابتدا برای بررسی عملکرد صحیح مدلدینامیک سیالات محاسباتی نتایج تحلیل این نمونه در چند مدل آشفتگی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و مناسب ترین گزینه تعیین گردیده است. سپس مدلسازی فشار جریان باد اطراف یکی از سازه های برج خنک کن نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام می شود و ضرایب فشار در اطراف سازه با ضریب فشار پیشنهادی آیین نامه یVGB مقایسه می گردد.