سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدکاظم توسلی – گروه فیزیک، مجتمع علوم پایه، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

بر اساس صورت بندی حالت های همدوس گازیو – کلاودر و با بهره گیری از ویژگی های غیرخطی آنها رده ی وسیعی از حالت های چلانده ی متناظر با سیستم های کوانتومی با طیف انرژی معین را معرفی می کنیم . در آخر، صورت بندی ارائه شده را در مورد چند سیستم فیزیکی شناخته شده به کار می بریم .