سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدارحم قندی – دانشگاه آزاد اسلامی- بهبهان -گروه فیزیک–دانشگاه ولی عصر (عج)- رفسنجان
حسن رنجبر عسکری – گروه فیزیک–دانشگاه ولی عصر (عج)- رفسنجان
علی نگارستانی – سازمان انرژی اتمی ایران- تهران؛ مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشر
مجتبی رحیمی – گروه فیزیک–دانشگاه ولی عصر (عج)- رفسنجان

چکیده:

در این مقاله ضریب کالیبراسیون را برای یک چنبره مخروطی با مشخصات ارتفاع h = 92/ 7mm ، شعاع η =π ۲٫۲۰۰۹۸ ,Rc = 2/09mm از جنس EPS حاوی آشکارساز CR-39 به طریق تحلیلی و تجربی محاسبه نموده و با هم مقایسه شده اند و تاثیر f i (کسری از ذرات هسته ی درون حجم موثر) بر روی ضریب کالیبراسیون مشاهده می شود.