سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه خزائی – آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الز
محمد خزائی – موسسه تحقیقات مواد، دانشگاه توهوکو
وحید دادمهر – آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الز
حسین چراغچی – دانشکده فیزیک ،دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

چگونگی توزیع و جایگزیدگی حالت های گسیلی در نوک نانولوله های کربنی تاثیر بسزایی در الگو و جریان گسیل میدانی آنها دارد. نتایج آزمایشات میکروسکوپ تونل زنی پویشی و میکروسکوپ تونل زنی طیف بینی نانولوله های کربنی نشان داده است که شبکه ی پیوندی کربن در نوک نانولوله و به ویژه جایگاه نسبی پنج ضلعی ها در ناحیه ی خمیده ی نوک پاسخگوی خواص الکترونیکی آنها است. معمولا در تئوری، خواص الکترونیکی مواد از تحلیل چگالی حالت های الکترونی حاصل می شود. به همین دلیل، در این مقاله به چگونگی محاسبه چگالی حالت های الکترونی موضعی نوک نانولوله های کربنی سر باز و سر بسته آرمچیر و زیگزاگ با ساختارهای متفاوت در رهیافت بستگی قوی به کمک ابزار تابع گرین می پردازیم. روشی که در این مقاله ارائه می دهیم ، متفاوت از تحقیقات پیشین است. ما توابع گرین مورد نیاز برای محاسبه چگالی حالت ها را از تکنیک لوپز بدست می آوریم. مقایسه نتایج حاصل ،توافق خوبی با مطالعات قبلی را نشان می دهد.