سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدنقی صفرزاده ویشکایی – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
قربان نورمحمدی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسلام مجیدی هروان – موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
بابک ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

جهت بهبود عملکرد گیاهان زراعی، بیشتر به تحقیقات پایه با تاکید ویژه بر فرآیندهای بیولوژیکی که تولید گیاهان زراعی را محدود می سازند، نیاز است . افزایش عملکرد در واحد سطح یکی از مهمترین مواردی است که توجه بسیاری از محققین را به سوی خود جلب نموده است [.2] اولین شرط جهت دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح، تولید ماده خشک زیاد است . از آن جایی که تقریبا حدود90 درصد وزن خشک گیاهان ناشی از آسیمیلاسیونCO2توسط فتوسنتز است، در نتیجه افزایش سرعت فتوسنتز برای بالا بردن ظرفیت تولید گیاهان زراعی می تواند مفید
باشدجهت دستیابی به این امر از از ترکیباتی نظیر متانول، اتانول، پروپانول و بوتانول و نیز اسید های آمینه ای نظیر گلیسین، گلوتامات و آسپارتات می توان استفاده نمود . یکی از فواید اصلیستفاده از این ترکیبات جلوگیری و کاهش اثر تنش های القاء شده به گیاهان زراعی در اثر انجام تنفس نوری در آنها است در حال حاضر استفاده از محلول پاشی متانول بر روی قسمت های هوایی گیاهان زراعی به عنوان یکی از جدیدترین راهکارهای افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی مطرح می باشد . زیرا متانول در مقایسه با دی اکسید کربن، مولکول کوچکتری است که می تواند به راحتی توسط گیاهان زراعی سه کربنه برای افزایش فتوسنتز آنها مورد استفاده قرار گیردبررسی های مختلف نشان داده اند که کاربرد محلول های متانول روی قسمت های هوایی گیاهان زراعی
باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی و کاهش نیاز آبی در آنها می شود . نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اثرات محلول پاشی متانول بر روی گیاهان، زمانی مشاهده می شود که گیاهان در شرایطی نظیر شرایط خشک، دمای بالای هوا و یا در معرض نور زیاد خورشید قرارداشته باشند . علاوه بر این محلول پاشی متانول بر روی بوته های دارای کمبود آب باعث افزایش بیوماس آنها می شود . همچنین تفاوت چشمگیر در مصرف آب گیاهان تیمار شده با متانول نشان داد که این گیاهان توانایی مقاومت در برابر پژمردگی را خواهند داشت . به طور کلی می توان اظهار داشت تیمار کردن گیاهان زراعی سه کربنه با محلول های متانول باعث افزایش تثبیت CO2 در آنها می شود