سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات،علوم قرآنی زاهدان،ایران
استاد حیدری نسب – استادیار،دانشکده الهیات،دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

چکیده:

قرآن کریم دارای امتیازات و معارف و محتوای ارزشمندی است که برای فهم و درک صحیح آن باید به اموری مراجعه کرد که یکی از این امور محکم و متشابه می باشد و اهل بیت (ع) آیینه تمام نما و تجسم یافته قرآن و آموزه های آن هستند و اندیشه و گفتار و کردارشان تبیینگر این کتاب الهی در ابعاد گوناگون می باشند . مقاله حاضر به بررسی بانات امام علی بن موسی الرضا (ع) در باب قرآن کریم می پردازد بیاناتی که شامل محکم و متشابه قرآن ، فضیلت قرآن و تنزیه پیامبران و متشابهات قصص انبیاء و پاسخگویی به ابهامات آنها و … به استناد آیات قرآن و شاهد آورردن آن ، بالاخص آیه 7 آل عمران می گردد که از طریق مطالعه کتابخانه ای به توصیف و تتحلیل این موارد پرداخته شده است.