سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد ادیب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه زارع احمدابادی – مرکز تحقیقات زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو

چکیده:

پدیده زمین لغزش به حرکت و لغزش مواد در اثر عوامل توپوگرافیک و زمین شناختی اطلاق می شود. مهم ترین عوامل لغزش زمین در روستای عرب دخل و تصرف غیر اصولی اراضی در دامنه های شیب دار، تخریب و تبدیل پوشش گیاهی، احداث باغ در دامنه های پر شیب و مستعد لغزش، آبیاری غرقابی، ساخت و ساز در دامنه ها و افزایش بار دامنه ها و تزریق آب به لایه ها از طریق چاه های فاضلاب است. در حاشیه ها رودخانه تیمورتاش، سیستم شکستگی های متقاطع و نتایج آزمایشات مکانیکی بر روی مغزه ها ناپایداری دامنه های حاشیه رودخانه مورد را تائید کرد. آنالیزهای انجام شده دلالت بر آن دارد که، این رسوبات در شرایط خشک، بدون بارگذاری لرزه ای با شیب 40 درجه، دارای ضریب ایمنی 2/02 و در نتیجه پایدار خواهند بود. درصورتی که رسوبات مورد نظر اشباع گردد، ضریب ایمنی به 1/25 کاهش یافته و در صورت رویداد زمین لرزه ای با شتاب افقی 0.20 g ضریب ایمنی تا 0/71 کاهش یافته و توده ناپایدار خواهد شد.