سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد ریش سفید – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران،

چکیده:

معماری بر مبنای مصالح شکل می گیرد و معمار خوب را فردی می دانند که علاوه خصوصیات خود مصالح را به خوبی بشناسد. این شناخت تنها بر خصوصیات فیزیکی و اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه به کارگیری درست مصالح نیز در جا و به شکل درست از الزامات طرح درست است که لازمه ی طرح و تدوین معماری اسلامی با پایه ای محکم و بنیادین می باشد. در این احوال سوالی که پیش می آید آن است که مصالح مناسب هر فضایی چه می باشد؟ چرا برخی مصالح گرم اند و برخی در اصطلاح سرد؟ این پیش فرض های ذهنی از چه نشات می گیرند و چه ارزشی دارند؟ در این راستا در جستجوی یافت این پرسش ها ابتدا به بررسی تاریخی هرکدام از مصالح پرداخته می شود و سپس در ارزیابی نهایی سری اموری که بر ذهن مخاطب اثر می گذارند ارزیابی و ارائه می شوند تا اهمیت و مکان مناسب استفاده از هر مصالحی در معماری مشخص شود